Visie & Beleidsplein

Project NL Zwemveilig - Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020

impuls voor een evidence-based aanpak van het zwemonderwijs

verslag opbrengsten 2016-2017

Nationaal Platform Zwembaden I NRZ (2017). Project NL Zwemveilig - Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020: impuls voor een evidence-based aanpak van het zwemonderwijs, verslag opbrengsten 2016-2017. Ede: Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de resultaten van het project NL Zwemveilig in 2016-2017. Het project geeft uitvoering aan het Plan van aanpak 'Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020 - Impuls voor een evidence-aanpak van het zwemonderwijs'. Dit is een initiatief van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ namens de zwembranche en wordt ondersteund door het ministerie van VWS. De uitvoering vond plaats samen met de kennisinstituten Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Windesheim. Uiteenlopende studies naar onder meer verdrinkingscijfers, schoolzwemmen, zwemdiplomabezit, bevolking over zwemveiligheid, zwemles voor kwetsbare doelgroepen, motorisch leren en startleeftijd zijn uitgevoerd. Verder bleek dat via de projectwebsite en kennisbank ook al een groot bereik wordt gerealiseerd in de verspreiding. Overall bleek dat er veel is gerealiseerd, er is meer kennis beschikbaar gekomen en dat kennis meer gebundeld wordt. Tegelijk werden nog 7 uitdagingen geformuleerd voor de navolgende jaren.  

Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden | NRZ,

Download(s)

Verslag opbrengsten NL Zwemveilig 2016-2017

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nationaal Platform Zwembaden I NRZ

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

onderzoeken
schoolzwemmen
verdrinking
zwemdiploma
zwemonderwijs
zwemvaardigheid
zwemveiligheid