Visie & Beleidsplein

Overall rapportage sociaal domein 2016

burgers (de)centraal

Pommer, E., & Boelhouwer, J. (2017). Overall rapportage sociaal domein 2016: burgers (de)centraal. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Dit is de tweede overall rapportage over het sociaal domein. Deze rapportage geeft een beeld van de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein in de twee jaren die volgen op de decentralisaties. In de eerste rapportage (Pommer en Boelhouwer 2016) stond de transitie centraal: de overdracht van de rijkstaken en daarmee verband houdende budgetten naar de gemeenten. Gemeenten waren in de eerste jaren vooral bezig om de continuïteit van zorg en ondersteuning te waarborgen. Inmiddels worden de eerste stappen gezet op weg naar de transformatie van het sociaal domein: de inhoudelijke en procesmatige vernieuwing van de zorg die de onderliggende wetten beogen. Het gaat daarbij om een meer integrale wijze van werken, het meer bieden van maatwerk, het inzetten van het eigen netwerk waar dat mogelijk is, het inzetten op meer preventieve activiteiten, het meer stimuleren van zelfredzaamheid en het meer sturen op effectieve en efficiënte oplossingen. Gemeentelijke samenwerking en overleg met alle betrokken partijen moeten dit mede mogelijk maken.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Overall rapportage sociaal domein 2016 : burgers (de)centraal

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Evert Pommer
Jeroen Boelhouwer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
maatschappelijke ontwikkeling
sociaal beleid
wet- en regelgeving
zelfredzaamheid
zorg en welzijn