Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen in Twente

regionale samenwerking is noaberkracht vanuit eigen kracht!

(2017). Sport en bewegen in Twente: regionale samenwerking is noaberkracht vanuit eigen kracht!. Regio Twente.

Sport en bewegen is voor menig inwoner van Twente een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Veel inwoners van Twente zijn direct of indirect betrokken bij sport- en beweegactiviteiten en zijn lid van een sportvereniging. Daarnaast zijn er ook mensen individueel actief, door bijvoorbeeld te wandelen, hard te lopen of baantjes te trekken in het zwembad. De waarde van sport en bewegen wordt steeds meer gezien en erkend. Sport en bewegen draagt bij aan bevordering van gezondheid, participatie, sociale cohesie, bestrijding overgewicht en een actieve en gezonde leefstijl. Samen met partijen uit zorg, onderwijs, welzijn, cultuur, natuur, veiligheid, werkgelegenheid, integratie, bedrijfsleven en sport werken de 14 Twentse gemeenten aan een vitale samenleving met ruimte voor iedereen.

Sport en bewegen is een bindend element in de Twentse samenleving en belangrijk voor vitale en gezonde inwoners. De 14 Twentse gemeenten staan voor een leven lang sport en bewegen en zorgen ervoor dat er voor iedereen in elke levensfase een passend kwalitatief goed sport en beweegaanbod in Twente is.

Uitgever(s): Regio Twente,

Download(s)

Sport en bewegen in Twente

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeenten
regionaal
samenwerking
sportbeleid
visiedocumenten