Visie & Beleidsplein

Sterk op het water

een leven lang genieten op het water

beleidsplan 2017+

Watersportverbond (2017). Sterk op het water: een leven lang genieten op het water, beleidsplan 2017+. Watersportverbond.

Dit beleidsplan is een weergave van de richting en activiteiten op hoofdlijnen die het Watersportverbond zich voor de komende jaren ten doel heeft gesteld en is een vervolg op het Beleidsplan 2013-2016. Het is de uitkomst van een proces dat het Watersportverbond doorlopen heeft met verenigingsbestuurders, maatschappelijke partners, experts, collega-sportbonden, overheden, vrijwilligers en sponsors.

Uitgever(s): Watersportverbond,

Download(s)

Sterk op het water : een leven lang genieten op het water : beleidsplan 2017+

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Watersportverbond

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
sportbonden
watersporten