Visie & Beleidsplein

Nota sport en bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017 - 2020

(2017). Nota sport en bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017 - 2020. Pijnacker: Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Nota sport en bewegen 2017 - 2020 van gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Ambities van deze gemeente: De positieve effecten die zijn verbonden aan sport en bewegen zijn het grootst als zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente meedoen! De uitdaging is om mensen die nu nog aan de kant staan meer te verleiden tot sport en bewegen. Wij beschouwen sterke sportverenigingen en goede voorzieningen ook de komende jaren als twee onmisbare pijlers onder een gezond sportklimaat. Door de komende jaren in te zetten op meer en betere samenwerking en verbinding tussen sport, onderwijs en het sociaal domein moeten sport en bewegen effectiever worden ingezet als middel, bijvoorbeeld om onze inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl. Gebruik makend van nieuwe inzichten en innovaties zullen we samen met onze partners inspelen op de veranderende sport- en beweegbehoeften van onze inwoners.

Uitgever(s): Gemeente Pijnacker-Nootdorp,

Download(s)

Nota sport en bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017 - 2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid