Visie & Beleidsplein

Kracht van sport in de wijk

Vervoorn, C., Deutekom, M., & Dekkers, V. (2017). Kracht van sport in de wijk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Deze publicatie betreft het vierde boekje dat wordt uitgegeven naar aanleiding van de lezingenreeks 'Kracht van Sport'. Het boekje betreft een weergave van de lezingen die in het voorjaar van 2017 zijn verzorgd door externe deskundigen. De onderwerpen van de lezingen zijn samen met vertegenwoordigers uit zowel zorg en welzijn als de sport gekozen. Het betreft de doelgroepen: mensen met een beperking; kwetsbare jongeren; migranten en vluchtelingen; mensen met psychische problemen; en senioren en ouderen.

Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Cees Vervoorn
Marije Deutekom
Vera Dekkers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

asielzoekers
krachtsporten
kwetsbare jongeren
maatschappelijke effecten
mensen met een beperking
minderheidsgroepen
ouderen
sport en bewegen in de buurt