Visie & Beleidsplein

Organisatorische inbedding, de juridische structuur en de toereikendheid van de maatregelen

Olfers, M. (2017). Organisatorische inbedding, de juridische structuur en de toereikendheid van de maatregelen. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

In dit rapport staat Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG) in de sport in Nederland centraal. Het onderzoek richt zich op de door de Onderzoekscommissie, onder leiding van Klaas de Vries, (hierna: onderzoekscommissie) gestelde vragen. De opdracht van de onderzoekscommissie, zoals letterlijk overgenomen luidt:

  • “de organisatorische inbedding en de juridische structuur (met inbegrip van bevoegdheden en ruimte voor zelfstandig handelen) in kaart te brengen;
  • zwakke plekken te benoemen alsmede verbeteringen voor te stellen. Hierbij kijkt de Onderzoekscommissie – gelet op de maatschappelijke problematiek van seksuele intimidatie en misbruik – naar mogelijkheden voor een bredere aanpak die niet specifiek alleen voor de sport is;
  • hierbij is de commissie op zoek naar een verklaring voor de discrepantie tussen de prevalentie, het aantal meldingen en de opvolging daarvan.”

Tijdens een van de gesprekken met de onderzoekscommissie, heeft de commissie aanvullend nog gevraagd naar onderwerpen als bestuursverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Deze onderwerpen komen in de rapportage (hoofdstuk 3) aan bod.

Deze studie is uitgevoerd door Marjan Olfers. Het betreft een combinatie van deskresearch, waaronder de bestudering van relevante literatuur, rapportages en (beleids)documenten, de inbreng van deskundigen en voorbeelden uit de praktijk. Deze rapportage betreft een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, waarbij onder meer aandacht is besteed aan: de structuur, de bevoegdheden van actoren, knelpunten en verbetervoorstellen - ook vanuit een breder maatschappelijk perspectief- en een verklaring, alsmede oplossingsrichting(en) voor het verschil tussen prevalentie, aantal meldingen en de opvolging van de meldingen.

Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam,

Download(s)

Organisatorische inbedding, de juridische structuur en de toereikendheid van de maatregelen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marjan Olfers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

seksueel grensoverschrijdend gedrag