Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor 2017 Tilburg

de huidige stand van zaken bij sportverenigingen in Tilburg

Slot-Heijs, J.J., & Kalmthout, J. van (2017). Verenigingsmonitor 2017 Tilburg: de huidige stand van zaken bij sportverenigingen in Tilburg. Utrecht: Mulier Instituut.

De verenigingsmonitor 2017 geeft inzicht in de huidige stand van zaken bij sportverenigingen in de gemeente Tilburg. Voor de gemeente Tilburg is het waardevol om inzicht te krijgen in hoeverre verenigingen organisatiekrachtig en maatschappelijk actief zijn. De monitor vormt één van de instrumenten om het sportbeleid, en met name het ondersteuningsbeleid, te onderbouwen en te versterken. De verenigingsmonitor is in 2017 in Tilburg voor de derde keer uitgevoerd. In 2009 en 2014 is de organisatiekracht van sportverenigingen ook in beeld gebracht. Omdat de indexen voor organisatiekracht en maatschappelijke activiteit van sportverenigingen exact hetzelfde zijn als in 2014, kan de gemeente de sportverenigingen in hun ontwikkeling volgen. In overleg met de gemeente Tilburg is de vragenlijst geactualiseerd en aangevuld, zodat de verenigingsmonitor 2017 aanknopingspunten biedt voor de komende beleidsperiode. De verkregen resultaten uit de vragenlijst zijn geanalyseerd en in dit tabellenrapport gepresenteerd. De organisatiekracht van de Tilburgse verenigingen is sinds 2014 enigszins toegenomen. Alle onderscheiden typen verenigingen laten enige stijging zien. In Tilburg is 57 procent van de verenigingen organisatiekrachtig. Dat is net iets minder dan landelijk waar 68 procent van de clubs organisatiekrachtig is. De organisatiekracht lijkt niet van invloed op de mate waarin verenigingen maatschappelijk actief zijn. Ook de verenigingen die minder organisatiekrachtig zijn, zijn maatschappelijk actief. Het zijn met name de grote verenigingen die maatschappelijk actief zijn. In vergelijking met 2009 en 2014 is het aandeel niet maatschappelijk actieve verenigingen verder afgenomen en het aantal maatschappelijk actieve verenigingen enigszins gestegen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsmonitor 2017 Tilburg : de huidige stand van zaken bij sportverenigingen in Tilburg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorien Slot-Heijs
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
monitors
sportbeleid
sportverenigingen
vitale sportaanbieders