Visie & Beleidsplein

Wijkondernemingen

tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid

Aedes vereniging van woningcorporaties, & Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (2012). Wijkondernemingen: tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid.

In dit magazine staan wijkondernemingen centraal. Voor wijkondernemingen worden veel verschillende begrippen gebruikt. Buurtondernemingen, bewonersbedrijven of dorpsbedrijven staan voor ongeveer hetzelfde fenomeen: ondernemende bewoners die in hun buurt zélf het heft in handen nemen. In deze uitgave:

  • Bewoners maken overheid overbodig
  • Cultureel paviljoen 'De Noorderparkkamer'
  • Krachtige buurten
  • Spies en Calon over wijkondernemingen
  • Broekland doet het zelf
  • Het wonder van Soesterkwartier
  • Zwollenaren exploiteren openlucht zwembad

Uitgever(s): Aedes, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Download(s)

Wijkondernemingen : tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Aedes vereniging van woningcorporaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

wijkondernemingen