Visie & Beleidsplein

Samen in beweging

beleidsnota sport en bewegen 2018-2021

gemeente Harderwijk

(2017). Samen in beweging: beleidsnota sport en bewegen 2018-2021, gemeente Harderwijk. Harderwijk: Gemeente Harderwijk.

Beleidsnota sport en bewegen 2018-2021 van gemeente Harderwijk.

In deze nota wordt in hoofdstuk 2 samenvattend een evaluatie van de vorige beleidsperiode gegeven. De uitgebreide uitwerking kunt u vinden in bijlage 1. Vanuit de evaluatie en de trends en ontwikkelingen worden de uitgangspunten voor de komende periode geschetst in hoofdstuk 3. Hieruit volgt de visie op sport en in hoofdstuk 5 wordt dit uitgewerkt in ambities. In de aparte bijlage leest u het uitvoeringsprogramma voor de komende twee jaar.

Uitgever(s): Gemeente Harderwijk,

Download(s)

Samen in beweging : beleidsnota sport en bewegen 2018-2021, gemeente Harderwijk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid