Visie & Beleidsplein

Samen in beweging

uitvoeringsprogramma Sport en bewegen 2018-2019

gemeente Harderwijk

(2017). Samen in beweging: uitvoeringsprogramma Sport en bewegen 2018-2019, gemeente Harderwijk. Harderwijk: Gemeente Harderwijk.

Uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen 2018-2019 van gemeente Harderwijk.

Sporten in Harderwijk is leuk en geeft plezier en energie. Sport is van waarde voor iedere inwoner en de stad als geheel. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle inwoners van Harderwijk kunnen sporten. Daarvoor hebben wij de volgende visie opgesteld:

“Harderwijk is een sportieve gemeente waarin voor iedereen ruimte is om te sporten en te bewegen. Wij stimuleren alle inwoners om met plezier een leven lang te sporten en te bewegen”

Wij werken deze visie uit aan de hand van drie overkoepelende ambities:

  1. Stimuleren van sporten en bewegen voor een gezonde en actieve leefstijl
  2. Stimuleren en ondersteunen van sportverenigingen om vitaal te blijven of te worden
  3. Faciliteren van een breed, uitdagend en toegankelijk aanbod van sportvoorzieningen

In deze uitvoeringsagenda wordt per ambitie aangegeven welke activiteiten uitgevoerd worden en welke acties ondernomen worden. Hierbij worden soms activiteiten benoemd vanuit andere beleidsterreinen, die ook bijdragen aan de ambities van de sportnota.

Uitgever(s): Gemeente Harderwijk,

Download(s)

Samen in beweging : uitvoeringsprogramma Sport en bewegen 2018-2019, gemeente Harderwijk

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid