Visie & Beleidsplein

Sportnota Edam-Volendam

verbinden verbreden verbinden

(2017). Sportnota Edam-Volendam: verbinden verbreden verbinden. Edam: Gemeente Edam-Volendam.

Verbinden verbreden en verbeteren, dat is het motto van de gemeente Edam-Volendam als het gaat om sporten in de gemeente. Zo is de inclusieve samenleving de centrale ambitie die ook in de missie binnen de sportnota als centraal uitgangspunt geldt. Onderliggende doel is om een samenleving te creëren waar de inwoners zich gezond en gelukkig voelen en waarbij sport en bewegen een onderdeel is van de (dagelijkse) activiteiten om dat te bereiken.

De gemeente gaat een faciliterende rol spelen om alle inwoners de gelegenheid te geven om te sporten en te bewegen. Inwoners die zelf (nog) niet in staat zijn om te gaan sporten of te bewegen gaat de gemeente ondersteunen. Met de nota gaat de gemeente zorgen voor een omgeving die uitnodigt tot bewegen. Soms voldoen bestaande faciliteiten niet meer en moet er gezocht worden naar andere vormen om de jeugd en senioren uit te dagen.

Sportaanbieders
Een van de opvallendste speerpunten in de nota is dat de gemeente wil stimuleren dat sportaanbieders zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol. Zij hebben ook een verantwoordelijkheid om inwoners, die zelf (nog) niet in staat zijn om te gaan sporten of bewegen, te vinden en te motiveren om aan de slag te gaan. Zo nodig met een aangepast aanbod.

Eigen verantwoordelijkheid inwoners
Naast de sportaanbieders en de gemeente hebben de inwoners van de Edam-Volendam ook zelf een rol in het bewerkstelligen van de in de nota gestelde ambities en doelen. Binnen een participatiesamenleving neemt iedereen die dat kan verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder bemoeienis van de gemeente. De gemeente gaat dan ook een meer ondersteunende en faciliterende rol op zich nemen in plaats van een sturende rol.

Uitgever(s): Gemeente Edam-Volendam,

Download(s)

Sportnota Edam-Volendam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid