Visie & Beleidsplein

Whitepaper jeugdhulp en sport in het sociaal domein

praktische handvatten voor gemeenten

Kenniscentrum Sport (2017). Whitepaper jeugdhulp en sport in het sociaal domein: praktische handvatten voor gemeenten. Ede: Kenniscentrum Sport.

Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare jongeren die sporten op verschillende terreinen beter scoren dan kwetsbare jongeren die niet sporten. Maar hoe en onder welke voorwaarden heeft sport deze positieve effecten bij kwetsbare jongeren? Wat is hierbij de rol van de sportcoach? En wat is nodig voor een succesvolle samenwerking tussen gemeente, jeugdhulporganisaties en sportverenigingen? Deze whitepaper biedt gemeenten praktische handvatten.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Whitepaper jeugdhulp en sport in het sociaal domein

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
jeugd- en opvoedhulp
sociaal beleid
sporten