Visie & Beleidsplein

Procesevaluatie van de interventie Natuursprong

de waardering en ervaring van professionals en de einddoelgroep

Dellas, V., & Collard, D.C.M. (2017). Procesevaluatie van de interventie Natuursprong: de waardering en ervaring van professionals en de einddoelgroep. Utrecht: Mulier Instituut.

Voor het uitvoeren van een procesevaluatie voor de interventie Natuursprong is een onderzoek, bestaande uit drie onderdelen, uitgevoerd. Elf Natuursprong-professionals zijn via een vragenlijst gevraagd naar onder andere hun ervaring met en waardering van Natuursprong. Daarnaast zijn vijf professionals geïnterviewd. Tijdens deze interviews is dieper ingegaan op onder andere de kwaliteit van de cursusmaterialen en de uitvoering van de activiteiten. Tot slot hebben negentien kinderen een vragenlijst ingevuld over hun ervaring met en waardering van Natuursprong. Natuursprong wordt zowel door de kinderen als de professionals als positief ervaren. De kinderen geven aan de activiteiten leuk te vinden en dit wordt door de persoonlijke ervaring van de professionals bevestigd. Activiteiten die met klimmen te maken hebben, lijken hun voorkeur te hebben en ook denken ze graag mee met het bedenken van variaties op verschillende activiteiten. Het geven van een eigen twist aan de activiteiten is tevens iets wat de professionals zelf ook veel doen. Mocht een kind even geen zin hebben in de activiteiten, dan mag het gerust even zijn/haar eigen gang gaan. Het ongedwongen spelen in de natuur wordt daarmee geborgd. Per keer dat de professionals met Natuursprong werken, bereiken de meesten van hen tussen de 20 en 40 kinderen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Procesevaluatie van de interventie Natuursprong : de waardering en ervaring van professionals en de einddoelgroep

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vicky Dellas
Dorine Collard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
beweegstimulering
interventies
kinderen
natuur