Visie & Beleidsplein

Thesis Sportservice Overijssel

"een onderzoek naar het verbinden van sportaccommodaties in Salland met bestaande fiets– en mountainbike routes"

Munster, S. (2017). Thesis Sportservice Overijssel: "een onderzoek naar het verbinden van sportaccommodaties in Salland met bestaande fiets– en mountainbike routes".

In deze thesis is de focus gelegd om een cross-over te maken tussen de sport en de recreatieve sector, gericht op de bestaande fiets- en mountainbike routes in Salland. In dit project wordt dieper ingegaan op een verbinding tussen de sportaccommodaties in Salland en de aanwezige fiets- en mountainbike routes.

Dit adviesrapport is opgesteld in opdracht van Sportservice Overijssel. Eén van de ambities van Sportservice Overijssel is het optimaliseren van het gebruik van de sportaccommodaties in Overijssel. Hierdoor is er een oplossingsrichting ontstaan om dit te realiseren. In de eerste fase is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de sportaccommodaties multifunctioneel in te zetten waarbij de recreatiebranche betrokken wordt. Tijdens dit onderzoek is duidelijk geworden aan welke randvoorwaarden een ontwikkeling vanroute een multifunctionele buitensport accommodatie in Salland moet voldoen. Dit onderzoek is uitgevoerd en afgerond door Lisa Kroon (2015).

Dit project is een vervolgonderzoek en bevindt zich in de tweede fase van bovengenoemde oplossingsrichting.

Uitgever(s):

Download(s)

Thesis Sportservice Overijssel : "een onderzoek naar het verbinden van sportaccommodaties in Salland met bestaande fiets– en mountainbike routes"

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Shannen Munster

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buitensportaccommodaties
multifunctionele accommodaties
sportaccommodaties
vrijetijdsbesteding