Visie & Beleidsplein

Waarom vist(e) de jeugd?

een onderzoek naar redenen van jeugdige sportvissers om te starten en te stoppen met vissen

Slot-Heijs, J.J., Hoeijmakers, R., & Roest, J. van der (2017). Waarom vist(e) de jeugd?: een onderzoek naar redenen van jeugdige sportvissers om te starten en te stoppen met vissen. Utrecht: Mulier Instituut.

De populariteit van het vissen onder kinderen en jongeren is de laatste jaren mogelijk dalende. Het aantal jeugdVISpas-houders is gedaald en in de groep jonge vissers tussen 15 en 20 jaar is een dip in deelname en lidmaatschap van hengelsportverenigingen te zien. Deze dalende ledentallen roepen vragen op rondom de motieven van jonge sportvissers. Dit onderzoek laat zien wat de redenen zijn voor jeugdige vissers om te (starten met) vissen en wat voor recent gestopte vissers redenen zijn om te hebben gevist en daarmee te stoppen. Hiermee kan Sportvisserij Nederland haar strategie beter op deze doelgroep toespitsen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Waarom vist(e) de jeugd? : een onderzoek naar redenen van jeugdige sportvissers om te starten en te stoppen met vissen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorien Slot-Heijs
Resie Hoeijmakers
Jan-Willem van der Roest

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

hengelsport
jeugd
jongeren
motivatie