Visie & Beleidsplein

Verkenning haalbaarheid internationale wielerronde in Friesland

Hover, P., & Slot-Heijs, J.J. (2018). Verkenning haalbaarheid internationale wielerronde in Friesland. Utrecht: Mulier Instituut.

De provincie Fryslân heeft het Mulier Instituut gevraagd om een verkennend onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de organisatie van de start van een grote wielerronde in Friesland. De kernvraag voor dit onderzoek luidt: in hoeverre is het reëel te veronderstellen dat Friesland in aanmerking komt voor het gastheerschap van één van de grote wielerrondes en op deze manier sportieve eer weet te koppelen aan sfeer en beleving? Hiervoor is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews afgenomen. Dit onderzoek wijst uit dat in de provincie Friesland de voorwaarden ruimschoots aanwezig zijn om een internationale wielerronde te organiseren met een positieve economische en maatschappelijke spin-off. Onder de geraadpleegde experts is er een stevig draagvlak en genoeg reden om de ambitie verder uit te werken. Bij een goede businesscase is een internationale wielerronde een aanjager voor het realiseren van doelen die in de provinciale uitvoeringsagenda 2015-2019 zijn opgetekend. Bij het doorzetten van de concretisering van de ambitie is het zaak te investeren in een lobbytraject. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verkenning haalbaarheid internationale wielerronde in Friesland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Jorien Slot-Heijs

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Friesland
sportevenementen
topsportevenementen
wielrennen