Visie & Beleidsplein

Zelfsturing, hoe het wél werkt

Vermeer, A., & Wenting, B. (2016). Zelfsturing, hoe het wél werkt. Amsterdam: Reed Business Information.

In deze handleiding wordt geschetst wat nodig is om de transitie van een hiërarchie naar een vorm van zelfsturing mogelijk te maken. Besproken wordt wat de consequenties zijn van het werken in een zelfsturende organisatie voor teamleden, managers, ondersteunende diensten en teamcoach, en welke vaardigheden zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Daarnaast wordt concrete handvatten besproken die kunnen helpen om goed met elkaar in een zelfsturende organisatie te kunnen communiceren, zoals de Oplossingsgerichte Interactie Methode, oplossingsgericht vergaderen en handvatten met betrekking tot het omgaan met conflictmatige situaties.

Uitgever(s): Reed Business Information,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Astrid Vermeer
Ben Wenting

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

organisatieontwikkeling
teams