Visie & Beleidsplein

Consumentenuitgaven aan sport 2016

Hover, P., Boer, W.I.J. de, Maat, K. van der, & Heuvel, M. van den (2017). Consumentenuitgaven aan sport 2016. Utrecht: Mulier Instituut.

De doelstelling van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is drieledig:

  • bepalen van de actuele omvang van de consumentenuitgaven aan sport, welke verschillen er tussen consumenten en huishoudens bestaan en hoe de sportuitgaven zich in de afgelopen twaalf maanden hebben ontwikkeld ten opzichte van uitgaven aan andere zaken;
  • bepalen van de mate waarin lidmaatschappen van sportverenigingen zijn opgezegd, in hoeverre de kosten daarbij een rol spelen en welke implicaties het opzeggen voor het sportgedrag heeft;
  • bepalen van de mate waarin consumenten bereid zijn meer te betalen voor het lidmaatschap van een sportvereniging en een fitnesscentrum.

Voor dit onderzoek zijn de volgende methoden ingezet: literatuurstudie, analyse van bestaande cijfers van het CBS en online dataverzameling. De data die online zijn verzameld, zijn afkomstig van het Nationaal SportOnderzoek 2016 van het Mulier Instituut. Een Nederlands huishouden dat geld uitgeeft aan sport besteedt daar op jaarbasis gemiddeld 672 euro aan (alle huishoudens: gemiddeld 502 euro per jaar). Huishoudens met een bovenmodaal inkomen besteden vaker geld aan sport en geven er gemiddeld genomen ook een hoger bedrag aan uit. De rapportage wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor onderzoek en beleid.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Consumentenuitgaven aan sport 2016

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Willem de Boer
Karin van der Maat
Mark van den Heuvel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financiering
sportbusiness