Visie & Beleidsplein

Ruimte voor zelforganisatie

implicaties voor gemeenten

Huygen, A., Marissing, E. van, & Boutellier, H. (2013). Ruimte voor zelforganisatie: implicaties voor gemeenten. Verwey-Jonker Instituut.

In dit essay wordt voortgebouwd op eerdere inzichten en wordt nader ingegaan op de implicaties van (meer) zelforganisatie voor gemeenten. Gemeenten zijn volop bezig invulling te geven aan hun responsieve rol: hoe kunnen zij adequaat reageren op initiatieven uit de samenleving en wanneer is ondersteuning, uitnodiging of juist begrenzen nodig?

De volgende vragen worden beantwoord:

  1. Welke rollen en taken van gemeentelijke beleidsmakers kunnen worden onderscheiden zodat het zelforganiserend vermogen van burgers zich optimaal kan ontwikkelen?
  2. Welke professionaliseringsvragen voor ambtenaren en bestuurders zijn hierbij aan de orde?

Aan de hand van gesprekken met de betrokkenen uit praktijkvoorbeelden wordt geprobeerd inzicht te verkrijgen in de vraag wat ervoor nodig is om initiatieven van zelforganisatie tot een succes te maken en welke houding en opvattingen daarbij passen. Met andere woorden: hoe kun je als gemeenteambtenaar of -bestuurder zo goed mogelijk inspelen op initiatieven vanuit de samenleving, zonder dat je gaat sturen, overnemen of tegenwerken? En wat heb je daarvoor nodig?

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut, Beter in Meedoen,

Download(s)

Ruimte voor zelforganisatie : implicaties voor gemeenten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Astrid Huygen
Erik van Marissing
Hans Boutellier

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
zelfmanagement