Visie & Beleidsplein

Tipsheet duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach

Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt, & Kenniscentrum Sport (2018). Tipsheet duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach. Den Haag: Sport & Bewegen in de Buurt.

Deze tipsheet is primair bedoeld voor gemeenten en werkgevers van buurtsportcoaches. De tips zijn echter ook waardevol voor buurtsportcoaches zelf, met name als input voor een gesprek met hun gemeente of werkgever. De inhoud is tot stand gekomen op basis van diverse gesprekken en contacten van Kenniscentrum Sport met zowel buurtsportcoaches, gemeenten (opdrachtgevers) en werkgevers van buurtsportcoaches en evaluatie-onderzoek van Mulier Instituut in samenwerking met Sportkunde-opleidingen.

Uitgever(s): Sport & Bewegen in de Buurt, Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Tipsheet duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt
Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
factsheets
gemeenten
succesfactoren