Visie & Beleidsplein

Sport, bewegen en verenigingsondersteuning

nota van uitgangspunten 2018-2024

gemeente Utrecht

(2018). Sport, bewegen en verenigingsondersteuning: nota van uitgangspunten 2018-2024, gemeente Utrecht. Utrecht: Gemeente Utrecht.

In deze nota van uitgangspunten wordt beschreven op welke manier invulling wordt gegeven aan de opdracht voor een nieuwe sportorganisatie voor de stad Utrecht. Deze nieuwe organisatie geeft praktische invulling aan de in de sportnota benoemde ambities en doelen. De organisatie richt zich op sport- en beweegstimulering, verenigingsondersteuning en belangenbehartiging en start op 1 augustus 2018.

Uitgever(s): Gemeente Utrecht,

Download(s)

Sport, bewegen en verenigingsondersteuning : nota van uitgangspunten 2018-2024, gemeente Utrecht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid