Visie & Beleidsplein

Trends en evoluties in de fitnesssector

fitnessparticipatie en het aanbod van fitness in Vlaanderen

resultaten van het Vlaamse fitness panel 2.0 (VFP2.0)

Borgers, J., & Scheerder, J. (2018). Trends en evoluties in de fitnesssector: fitnessparticipatie en het aanbod van fitness in Vlaanderen, resultaten van het Vlaamse fitness panel 2.0 (VFP2.0). Leuven: KU Leuven.

BMS Studie 45 wil een omvattend beeld schetsen van de evoluties in de fitnesssector in Vlaanderen. Aan de hand van een tweede bevraging binnen het Vlaamse Fitness Panel (VFP 2.0) en complementair sportparticipatieonderzoek en onderzoek naar de omvang van de sportindustrie, worden de populariteit en kenmerken van fitnessparticipatie in kaart gebracht (vraagzijde). Ook wordt inzicht gegeven in de omvang, tewerkstelling en de omzet van de fitnessindustrie (aanbodzijde). In het kader van deze studie werd samengewerkt met Fitness.be, de koepelorganisatie van fitnessclubs in Vlaanderen.

Uitgever(s): KU Leuven,

Download(s)

Trends en evoluties in de fitnesssector : fitnessparticipatie en het aanbod van fitness in Vlaanderen : resultaten van het Vlaamse fitness panel 2.0 (VFP2.0)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Julie Borgers
Jeroen Scheerder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

België
Vlaanderen
fitness
fitnesscentra