Visie & Beleidsplein

Monitor en evaluatieplan sportbeleid gemeente Zeist

adviesrapport

Collard, D.C.M. (2017). Monitor en evaluatieplan sportbeleid gemeente Zeist: adviesrapport. Utrecht: Mulier Instituut.

De sport- en beweegvisie van de gemeente Zeist gaat in op wat de gemeente wil doen op het gebied van sport en bewegen tot en met 2020. De visie is opgesteld in samenwerking met verschillende vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. De centrale ambitie is mensen in Zeist aan het sporten en bewegen te krijgen en houden. Liefst heel Zeist. Hierbij zijn vier thema’s geformuleerd, met daaronder een aantal speerpunten. Om uitvoering te geven aan de sportvisie is een uitvoeringsprogramma ‘Sport zet Zeist in beweging! 2016-2020 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma is een eerste aanzet gedaan voor het monitoren en evalueren van het uitvoeringsprogramma. Echter, dit onderdeel is nog niet voldoende uitgewerkt om ermee aan de slag te gaan. Begin 2017 wordt een uitgebreid uitvoeringsprogramma geschreven voor het schooljaar 2017/2018. Resultaten van dit advies kunnen hierin worden meegenomen. Het doel van dit advies is om te komen tot een monitor en evaluatieplan 2016-2020 die de aankomende jaren gebruikt kan worden als leidraad bij de monitoring en evaluatie van het sportbeleid. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor het formuleren van concrete doelen, inzetten van meetinstrumenten en rapporteren van de resultaten.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor en evaluatieplan sportbeleid gemeente Zeist : adviesrapport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dorine Collard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
evaluatie
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid