Visie & Beleidsplein

Vraag en aanbod van sportaccommodaties

Hoekman, R.H.A. (2017, november). Vraag en aanbod van sportaccommodaties. Sportaccom 30 (pp. 20-25)

Artikel van Remco Hoekman in Sportaccom (Jaargang: 2017). In dit artikel zoomt Remco Hoekman in op trends en ontwikkelingen in het sportgedrag en meer specifiek het accommodatiegebruik. Van daaruit legt hij de verbinding met de behoefte aan sportaccommodaties voor nu en in de toekomst. Daarbij grijpt hij terug op bestaande kengetallen (en de houdbaarheid daarvan) en de ervaringen die het Mulier Instituut op dit thema heeft opgedaan bij diverse behoefteramingen voor sportaccommodaties bij individuele gemeenten.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Vraag en aanbod van sportaccommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
onderzoeken
sportaccommodaties
trends