Visie & Beleidsplein

Kansen en bedreigingen bij de afnemende baandruk op tennisbanen

Poel, H. van der, & Schadenberg, B. (2017, maart). Kansen en bedreigingen bij de afnemende baandruk op tennisbanen. Sportaccom 30 (pp. 44-49)

Artikel van het Mulier Instituut in Sportaccom (Jaargang: 2017). Dit artikel gaat in op de financiële situatie bij tennisverenigingen, toegespitst op de contributie-inkomsten per baan. Besproken wordt wat tennisverenigingen (kunnen) doen met de teruglopende contributie-inkomsten per baan en wat de rol van de gemeente zou kunnen zijn bij het in stand houden van de tennisverenigingen. 

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Download(s)

Kansen en bedreigingen bij de afnemende baandruk op tennisbanen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hugo van der Poel
Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

contributie
gemeenten
sportvelden
sportverenigingen
tennis