Visie & Beleidsplein

Behoefteonderzoek zwemwater Nijmegen

behoefteonderzoek naar vraag en aanbod van zwemwater in de gemeente Nijmegen

Spreen Brouwer, T., Bennenbroek, M., & Floor, C. (2017). Behoefteonderzoek zwemwater Nijmegen: behoefteonderzoek naar vraag en aanbod van zwemwater in de gemeente Nijmegen. Woerden: TREEM bv i.s.m. Mulier Instituut.

De gemeente Nijmegen heeft de ambitie om de komende decennia de Nijmeegse burgers te (blijven) faciliteren met zwemfaciliteiten die aansluiten bij de aanwezige zwembehoefte. Om dat te realiseren werkt de gemeente aan een toekomstvisie op zwemmen. Als onderdeel van deze toekomstvisie heeft de gemeente een behoefteonderzoek laten uitvoeren door TREEM in samenwerking met het Mulier Instituut. Voor dit onderzoek is gekeken naar de verwachte demografische ontwikkeling en is een aantal primaire stakeholders gesproken. Een belangrijk aspect van dit behoefteonderzoek is dat onderscheid wordt gemaakt tussen vijf hoofdactiviteiten, waardoor per activiteit specifiek inzichtelijk gemaakt kan worden of vraag naar en aanbod van zwemwater op elkaar aansluiten. Het betreft: zwemonderwijs, banenzwemmen, sport, doelgroepactiviteiten en vrij zwemmen. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): TREEM bv i.s.m. Mulier Instituut,

Download(s)

Behoefteonderzoek zwemwater Nijmegen : behoefteonderzoek naar vraag en aanbod van zwemwater in de gemeente Nijmegen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Thijs Spreen Brouwer
Mark Bennenbroek
Corry Floor

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijke zwembaden
gemeenten
sportaccommodaties
zwembaden
zwemmen