Visie & Beleidsplein

Tarieven sport Maastricht

(2017). Tarieven sport Maastricht. Maastricht: Hospitality Group.

De gemeente Maastricht beschikt over een rijk en gevarieerd aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties dat bestaat uit diverse sporthallen, sportzalen, gymzalen en sportparken waaronder de twee zogenaamde multifunctionele sportparken West en De Geusselt. Op 1 januari 2013 is de verantwoordelijkheid voor het gebruikersbeheer van de binnen- en buitensport binnen de gemeentelijke organisatie overgegaan van de afdeling Stadsbeheer en Vastgoed naar de afdeling Maastricht Sport. 

Uit benchmarkgegevens blijkt dat de financiële bijdrage van de gemeente Maastricht aan sport relatief hoog is. Het bedrag dat de gemeente per inwoner bijdraagt aan sport is substantieel hoger dan in min of meer vergelijkbare gemeenten. Deze constatering, in combinatie met lage tarieven voor het gebruik, is voor de gemeente Maastricht aanleiding om enkele besparingsmogelijkheden serieus te onderzoeken. Die besparingen worden vooralsnog gezocht in efficiencyverbeteringen van het uitvoeringsapparaat, in het indikken van het accommodatieaanbod (zowel voor binnen- als buitensport) en in het herzien van de tarieven.

Uitgever(s): Hospitality Group,

Download(s)

Tarieven sport Maastricht

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

rapportage
sportaccommodaties
tarieven