Visie & Beleidsplein

Bewegingsruimte: beleidskader en mogelijkheden voor een vitale sportinfrastructuur in Breda

(2015). Bewegingsruimte: beleidskader en mogelijkheden voor een vitale sportinfrastructuur in Breda. Breda: Gemeente Breda.

In deze nota worden verschillende aspecten van de gemeentelijke sportaccommodaties in een meerjarenperspectief beschreven. De hoofddoelstelling van het sportaccommodatiebeleid is het realiseren en in stand houden van voldoende kwalitatief hoogwaardige binnen- en buitensportaccommodaties, toegankelijk voor alle doelgroepen en gericht op multifunctioneel gebruik. Dit wordt vormgegeven vanuit een stedelijk perspectief en met aandacht voor de maatschappelijke functie van sport.

Uitgever(s): Gemeente Breda,

Download(s)

Bewegingsruimte: beleidskader en mogelijkheden voor een vitale sportinfrastructuur in Breda

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportaccommodaties
sportbeleid