Visie & Beleidsplein

Werkzame elementen in sport- en beweeginterventies voor jeugd met een lage ses

Willemsen, N. (2018). Werkzame elementen in sport- en beweeginterventies voor jeugd met een lage ses. Wageningen: Wageningen University.

In Nederland wordt een groot aantal sport- en beweeginterventies ingezet om de doelgroep jeugd (4-12 jaar), woonachtig in lage SES (sociaal economische status) wijken, te binden en te behouden bij sport en bewegen. Echter onbekend is welke elementen deze interventies succesvol maakt bij de doelgroep. De hoofdvragen van dit onderzoek zijn:

  1. Wat zijn de werkzame elementen voor interventies die zich richten op het binden en behouden van jeugd (4-12 jaar), wonende in lage SES wijken, bij sport en bewegen?
  2. Wat zijn toegepaste strategieën die interventie eigenaren kunnen toepassen om in te zetten op werkzame elementen zodat jeugd (4-12 jaar), woonachtig in lage SES wijken, kunnen worden verbonden en behouden bij sport- en beweeginterventies?

Dit kwalitatieve onderzoek bestaat uit drie stappen: een literatuuronderzoek, een analyse van de werkbladen van sport- en beweeginterventies en de toetsing van bevindingen aan de praktijk. Op basis van literatuur en werkbladen van sport- en beweeginterventies werden 5 categorieën en 20 onderliggende werkzame elementen geïdentificeerd. Voorbeelden zijn ‘(taak)klimaat’ en ‘fysieke omgeving’. Deze werkzame elementen zijn getoetst aan de praktijk d.m.v. interviews met interventie eigenaren. Interventie eigenaren bleken werkzame elementen zoals ‘relatie trainer - jeugd’, ‘fysieke omgeving’, ‘toegankelijkheid’ en ‘type sport/aanbod’ het meest essentieel te vinden om jeugd (4-12 jaar), woonachtig in lage SES wijken, te binden en te behouden bij sport- en beweeginterventies. Naast de elementen zijn ook toegepaste strategieën geïdentificeerd om in te zetten op de werkzame elementen. Deze strategieën werden geïdentificeerd uit de werkbladen van sport- en beweeginterventies en werden getoetst aan de praktijk. 

Uitgever(s): Wageningen University,

Download(s)

Werkzame elementen in sport- en beweeginterventies voor jeugd met een lage ses

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Noor Willemsen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

effectieve interventies
evaluatie
jeugd
ledenbinding
sociaal-economische positie