Visie & Beleidsplein

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

herziene sportnota 2013-2019

(2012). Sportbeleid dat rendeert in Flevoland: herziene sportnota 2013-2019. Lelystad: Provincie Flevoland.

Dit is een herziene Sportnota Flevoland. Het coalitieakkoord Flevoland 2011-2015, ‘Zelfstandig en Uniek’ maakte een bijstelling van de huidige Sportnota noodzakelijk. De ambitie blijft om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de sport in Flevoland. Sport heeft duidelijk een economische meerwaarde. De uitdaging is om sport niet meer als een op zichzelf staand doel te zien, maar als middel voor economische ontwikkeling.  

Uitgever(s): Provincie Flevoland,

Download(s)

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Flevoland
beleidsnota's
provinciaal beleid
sportbeleid