Visie & Beleidsplein

Sport en GR2018

burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid

factsheet 2018/2

Hoeijmakers, R., & Hoekman, R. (2018). Sport en GR2018: burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid, factsheet 2018/2. Utrecht: Mulier Instituut.

Op 21 maart 2018 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Net als in 2014 peilde het Mulier Instituut in aanloop van deze verkiezingen in hoeverre de kiesgerechtigde bevolking belang hecht aan politieke aandacht voor sport op lokaal niveau. Tevens is in kaart gebracht hoe tevreden de Nederlander is over het gevoerde sportbeleid en over de aanwezige sport- en beweegmogelijkheden in de buurt. Dit factsheet biedt een overzicht van de belangrijkste uitkomsten. In Nederland wordt belang gehecht aan de faciliterende, ondersteunende en stimulerende rol van het gemeentelijk sportbeleid. Eén op de vijf kiezers laat sportstandpunten van de politieke partijen een rol spelen in zijn of haar keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dit percentage is ten opzichte van 2014 redelijk stabiel gebleven. Het beheer van sportaccommodaties en het stimuleren van sportbeoefening blijven voor burgers belangrijke gemeentelijke taken, al neemt het belang dat er aan wordt gehecht licht af. Wel vindt in vergelijking met 2014 een groter deel van de bevolking dat de komende jaren niet op sport moet worden bezuinigd. De bevolking ziet graag investeringen in sport- en beweegbeleid, vooral voor schoolzwemmen en sportbeleid voor jeugd, ouderen en gehandicapten en ten behoeve van lagere tarieven voor sportaccommodaties.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport en GR2018 : burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid : factsheet 2018/2

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Resie Hoeijmakers
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

factsheets
gemeentelijk beleid
gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid
verkiezingen