Visie & Beleidsplein

Herijking tarievenbeleid en verzelfstandiging beheer

evaluatiebeheer

Moonen, B. (2004). Herijking tarievenbeleid en verzelfstandiging beheer: evaluatiebeheer. Middelburg: Gemeente Middelburg.

De gemeente Middelburg heeft aan SportZeeland de opdracht verstrekt tot een herijking van het tarievenbeleid voor de buitensportaccommodaties en de verzelfstandiging van het beheer.

Uitgever(s): Gemeente Middelburg, SportZeeland,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ben Moonen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
evaluatie
financieel beleid
sportaccommodaties
tarieven