Visie & Beleidsplein

Online belangstelling en beleving van sportevenementen

Hover, P., Mol, P., & Wassenaar, K. (2018). Online belangstelling en beleving van sportevenementen. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze publicatie worden big data van sociale media over sportevenementen ingezet om een beeld te krijgen van de omvang van de berichtgeving en de beleving rond twee internationale sportevenementen die in 2017 in Nederland zijn georganiseerd: het EK vrouwenvoetbal 2017 en het EK hockey 2017. Het doel van deze pilot is om leerervaring op te doen hoe aan de hand van uitingen op social media en andere online bronnen de maatschappelijke betekenis van sportevenementen kan worden geanalyseerd en vastgelegd. De maatschappelijke betekenis van sportevenementen is een veelomvattend begrip (o.a. Hover et al., 2014). In dit onderzoek ligt de focus op het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:

  1. hoeveel berichten worden er door wie op welke sociale media geplaatst, en welk bereik ging daarmee gepaard?
  2. wat was de verhouding positieve, neutrale en negatieve berichten?

Daarnaast zijn twee aanvullende analyses gedaan waarbij antwoord wordt gegeven op de vragen:

  1. in hoeverre is er rond de betreffende evenementen op Google meer of minder gezocht naar trefwoorden als ‘hockeyclub’ en ‘voetbalclub’, als mogelijke afgeleide van de aandacht voor de EK's?
  2. wat zijn sterke en zwakke punten van de methode en welke grootheden kunnen worden gebruikt bij het in kaart brengen van de maatschappelijke impact van sportevenementen via online sociale media?

Op basis van de ervaringen van deze pilot wordt aanbevolen om vervolgstappen te zetten met het verkennen van kansen voor het monitoren en analyseren van berichten over (top)sportevenementen op online media.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Online belangstelling en beleving van sportevenementen

Download PDF

Online beleving van sportevenementen, websheet 2018/1

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Peter-Jan Mol
Kim Wassenaar

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke effecten
methodologie
social media
sportevenementen
topsportevenementen