Visie & Beleidsplein

Tevredenheidsenquête diensten en ondersteuning Jongeren Op Gezond Gewicht

tevredenheid van JOGG-regisseurs en beleidsmedewerkers (intern rapport)

Slot-Heijs, J.J., Collard, D.C.M., & Post, A. (2017). Tevredenheidsenquête diensten en ondersteuning Jongeren Op Gezond Gewicht: tevredenheid van JOGG-regisseurs en beleidsmedewerkers (intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Eén van de programma’s waarmee Jongeren Op Gezond Gewicht aan deze doelstelling werkt, is de JOGG-aanpak. De JOGG-aanpak is:

  • een integrale aanpak om meer jongeren van 0 tot 19 jaar op een gezond gewicht te krijgen;
  • een wijkgerichte aanpak, uitgevoerd in én door ‘JOGG-gemeenten’.

JOGG-gemeenten gaan voor drie jaar een samenwerkingsovereenkomst aan met Jongeren Op Gezond Gewicht en ontvangen ondersteuning door middel van advies, coaching en trainingen, materialen en kennisdeling. Het doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om de mate van tevredenheid van de JOGG-regisseurs en de beleidsmedewerkers over de geleverde dienstverlening in kaart te brengen. Ook wordt de behoefte aan kennis en ondersteuning onder de JOGG-regisseurs en de beleidsmedewerkers in beeld gebracht. Met deze informatie kan Jongeren Op Gezond Gewicht haar dienstverlening verder optimaliseren en JOGG-gemeenten nog beter ondersteunen bij het implementeren van de aanpak. In het najaar van 2017 is een online vragenlijst onder JOGG-regisseurs en beleidsmedewerkers uitgezet. De beleidsmedewerkers zijn dit jaar voor het eerst bevraagd, de JOGG-regisseurs hebben in 2014, 2015 en 2016 ook een vragenlijst over tevredenheid van de ondersteuning ingevuld. De JOGG-regisseurs zijn, net als voorgaande jaren, tevreden over de dienstverlening en ondersteuning van Jongeren Op Gezond Gewicht. Ook de beleidsmedewerkers, dit jaar voor het eerst bevraagd, zijn daar tevreden over. Uit de gegeven antwoorden komen ook enkele aandachtspunten naar voren. Deze aandachtspunten worden aan het einde van de rapportage toegelicht, samen met enkele aanbevelingen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorien Slot-Heijs
Dorine Collard
Aylin Post

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Jongeren Op Gezond Gewicht (project)
jeugd
jongeren
kinderen
lichaamsgewicht
projecten
tevredenheid