Visie & Beleidsplein

Rapport economische impact Haagse evenementen

De Haagse Hogeschool (2017). Rapport economische impact Haagse evenementen. Den Haag: De Haagse Hogeschool.

De gemeente Den Haag heeft behoefte aan meer inzicht in de economische betekenis van haar evenementen. Zij heeft daarom besloten in 2016 van vrijwel al haar gesubsidieerde evenementen de directe economische spin-off, meer specifiek de bestedingen van bezoekers, op uniforme wijze te laten onderzoeken. Zij heeft de Haagse Hogeschool gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De Haagse Hogeschool heeft voor dit project een team van ervaren onderzoekers samengesteld. Dit eindrapport bevat de resultaten van het onderzoek. De onderzoekers sluiten de rapportage af met een kort beschouwend hoofdstuk waarin ze op basis van de individuele evenementresultaten enkele algemene bevindingen en adviezen presenteren. 

Uitgever(s): De Haagse Hogeschool,

Download(s)

Rapport economische impact Haagse evenementen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

De Haagse Hogeschool

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
effectmeting
maatschappelijke effecten
sportevenementen