Visie & Beleidsplein

Vitaal en langer zelfstandig wonen in de Leidse regio

Faber, M. von, Landkroon, J., Roes, T., Verlaan, A., & Pas, S. van der (2018). Vitaal en langer zelfstandig wonen in de Leidse regio. Leiden: Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord heeft een onderzoek uitgevoerd om de meningen van ouderen in de eigen regio achterhalen zodat een gedegen advies kan worden uitgebracht aan gemeenten, instellingen in zorg en welzijn en andere betrokken partijen. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de Werkplaats Sociaal Domein en het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden. Het onderzoek richt zich op drie vragen:

  1. op welke wijze kunnen ouderen in de Leidse regio hun vitaliteit bevorderen en welke ondersteuning vanuit de samenleving hebben zij daarbij nodig?
  2. op welke wijze en onder welke condities kunnen ouderen in de Leidse regio langer zelfstandig (thuis) wonen?
  3. op welke wijze kunnen de gemeenten in de Leidse regio, instellingen en maatschappelijke organisaties condities scheppen ten gunste van de vitaliteit, het langer zelfstandig (thuis) wonen en de kwaliteit van leven van ouderen? 

Vitaliteit
De betekenis van het begrip vitaliteit wordt door deelnemers ingevuld als:

  • het behoud van de fysieke en mentale conditie
  • het behoud van sociale relaties
  • het behoud van een positieve attitude
  • het hanteren van diverse strategieën van anticiperen op en aanpassen aan een veranderende leefsituatie.

Deze invulling sluit aan bij de wetenschappelijke definitie van dit begrip als ‘Het vermogen van een persoon om doelen te stellen die passen bij de leefsituatie en het vermogen om die doelen te realiseren ‘(Westendorp en Schalkwijk, 2014). Veel deelnemers geven aan dat zij ondersteuning wensen bij het in stand houden van hun vitaliteit. Zo bestaat er in sommige wijken behoefte aan ontmoetingscentra en mogelijkheden voor bewegen. 

Uitgever(s): Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden,

Download(s)

Vitaal en langer zelfstandig wonen in de Leidse regio

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Margaret von Faber
Jan Landkroon
Theo Roes
Toon Verlaan
Susan van der Pas

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fitheid
ouderen
zelfredzaamheid