Visie & Beleidsplein

Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland

factsheet 2018/4

Dellas, V., Dool, R. van den, & Collard, D.C.M. (2018). Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland: factsheet 2018/4. Utrecht: Mulier Instituut.

In de media wordt vaak gemeld dat kinderen veel minder buitenspelen dan een aantal jaar geleden. Is dit echt zo? Dit factsheet geeft inzicht in de mate waarin kinderen buitenspelen door de jaren heen. Het betreft kinderen in de leeftijd van vier tot en met elf jaar. Om deze ontwikkeling in kaart te brengen, is gebruikgemaakt van vragenlijsten waarin ouders is gevraagd naar het buitenspeelgedrag van hun kind(eren). Om te achterhalen of kinderen hierin verschillen, leggen de onderzoekers in dit factsheet verband tussen buitenspelen en geslacht, leeftijd, en de stedelijkheid van de gemeente waarin de kinderen wonen. Het factsheet laat zien dat kinderen minder buitenspelen dan enkele jaren geleden. Naarmate de kinderen ouder worden, spelen jongens minder vaak buiten, al is dit geen sterke afname. Meisjes spelen wat vaker buiten naarmate ze ouder worden. Kinderen die in een weinig tot niet-stedelijke omgeving wonen spelen het meest buiten. Het buitenspelen in Nederland staat onder druk, maar van een drastische daling is geen sprake.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland : factsheet 2018/4

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vicky Dellas
Remko van den Dool
Dorine Collard

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
Nederland
factsheets
jeugd
kinderen
vrijetijdsbesteding