Visie & Beleidsplein

Actieagenda Beter Aanbesteden

(2018). Actieagenda Beter Aanbesteden. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het traject Beter Aanbesteden heeft als doel de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk te verbeteren door aanbestedende diensten en ondernemers de dialoog met elkaar aan te laten gaan. Deze actieagenda is het resultaat van die dialoog. De agenda bevat aanbevelingen en concrete acties die worden uitgevoerd door partijen uit de praktijk, enkele koepelorganisaties en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ambitie is om met Beter Aanbesteden uiteindelijk alle bij aanbestedingen betrokken aanbestedende diensten en ondernemers te bereiken.

De actieagenda vormt een startpunt voor verbetering, een begin van een gezamenlijke, integrale aanpak om te komen tot een betere aanbestedingspraktijk. Om de aanpak te doen slagen zullen aanbestedende diensten en ondernemers met elkaar in dialoog moeten blijven en samen de verantwoordelijkheid nemen voor het uitvoeren en monitoren van de actieagenda.

Uitgever(s): Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,

Download(s)

Actieagenda Beter Aanbesteden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

aanbesteding
accommodaties