Visie & Beleidsplein

Sportraad Amsterdam 2008-2017

een decennium adviezen en effecten

Sportraad Amsterdam (2018). Sportraad Amsterdam 2008-2017: een decennium adviezen en effecten. Amsterdam: Sportraad Amsterdam.

Deze effectrapportage is uitgegeven ter ere van het afscheid van Robert Geerlings als voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Hierin zijn bijna alle adviezen opgenomen die onder zijn voorzitterschap in de periode 2008-2017 zijn uitgebracht en worden tevens de effecten daarvan beschreven. Het rapport geeft een inkijkje in de dynamiek van het Amsterdamse sportbeleid in deze periode. Het laat zien hoe de sport zich in Amsterdam - door de inzet van vele Amsterdammers, stadsbestuur en staf en onder aanmoediging van de Sportraad - in die periode met grote vaart verder heeft ontwikkeld in Amsterdam.

Uitgever(s): Sportraad Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sportraad Amsterdam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
gemeenten
sportbeleid
steden