Visie & Beleidsplein

Stadsvisie Rotterdam

ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030

(2007). Stadsvisie Rotterdam: ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.

De stadsvisie Rotterdam bestaat uit drie delen: deel I: ontwikkelingsstrategie: de belangrijke bestuurlijke beslissingen die nodig zijn om de visie te realiseren, en de consequenties daarvan; deel II: gebiedsuitwerking: de visie voor de verschillende delen van de stad; deel III: Uitvoeringsstrategie: de wijze waarop we de stadsvisie uitvoeren. Effectmeting stelt ons in staat voorrang te geven aan plannen die het meest bijdragen aan een sterke economische structuur en een aantrekkelijke woonstad.

Als gemeente zetten we de koers uit en voeren we de regie, maar we beseffen dat we voor de uitvoering van de plannen grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van andere partijen in en buiten de stad. Daarom hebben we als voorbereiding van deze stadsvisie veel overleg gevoerd met bedrijven, projectontwikkelaars, corporaties, deskundigen, deelgemeenten en andere overheden. De inbreng van alle geconsulteerde partijen heeft de inhoud verder versterkt.

De stadsvisie Rotterdam 2030 geeft helderheid over de plannen van het gemeentebestuur en bevat het ruimtelijk kader voor alle plannen, projecten en investeringen in de stad.

Uitgever(s): Gemeente Rotterdam,

Download(s)

Stadsvisie Rotterdam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
visiedocumenten