Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Leudal

een vraag-aanbodanalyse van sportruimte met het oog op de mogelijke ontwikkeling van Park Leudal-Oost

Eck, M. van, & Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2017). Ruimte voor sport in Leudal: een vraag-aanbodanalyse van sportruimte met het oog op de mogelijke ontwikkeling van Park Leudal-Oost. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Leudal wil in het najaar van 2017 een besluit nemen over de ondersteuning van het burgerinitiatief voor het ontwikkelen van multifunctionele sportaccommodatie Park Leudal-Oost. Om te komen tot een weloverwogen en goed geïnformeerde besluitvorming over deze nieuwe accommodatie, wenst de gemeente inzicht te hebben in de behoefte aan sportruimte in Leudal, in de vitaliteit van de sportverenigingen en inzicht in de mogelijke gevolgen van Plan Park Leudal-Oost voor de andere sportaccommodaties in de gemeente. Om invulling te geven aan de kennisbehoefte van de gemeente heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de genoemde thema’s. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Leudal : een vraag-aanbodanalyse van sportruimte met het oog op de mogelijke ontwikkeling van Park Leudal-Oost

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Martijn van Eck
Karin Wezenberg-Hoenderkamp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid
sporthallen
sportinfrastructuur
toekomst