Visie & Beleidsplein

Gemeente Krimpenerwaard: sport voor iedereen

sportnota 2017 - 2021

(2017). Gemeente Krimpenerwaard: sport voor iedereen: sportnota 2017 - 2021. Krimpenerwaard: Gemeente Krimpenerwaard.

Twee jaar na het ontstaan van onze gemeente staan we op sportgebied voor verschillende uitdagingen die wij met elkaar willen aangaan. Als gevolg van de herindeling zijn er tussen de kernen verschillen in beleid en beheer ontstaan. Met deze sportnota geven wij aan welke verschillen dit zijn en in welke richting harmonisatie zal plaatsvinden.

Sporten en bewegen is een belangrijk onderdeel in onze samenleving dat Krimpenerwaard ondersteunt door de inzet van onder andere voorzieningen, verenigingsondersteuning en sportstimulering. In ons collegewerkprogramma benadrukken wij het belang van het met elkaar zorgen voor het behouden en versterken van een gezonde samenleving waarin inwoners zich prettig voelen. In onze samenleving staan we naast elkaar, zorgen we voor elkaar en doet iedereen mee. Meedoen kan op vele manieren; met werk, dagbesteding, educatie, culturele activiteiten, vrijwilligerswerk en ook met sporten en bewegen. Mede met de inzet van sport willen wij de leefomgeving versterken. De redenen waarom we dit doen, wat wij daarmee willen bereiken en welke middelen wij daarvoor inzetten, zijn in deze sportnota uiteengezet.

Vooral het aanbod van de sportvoorzieningen draagt bij aan ontmoeting en daarmee aan de leefbaarheid in de buurten. Vitale verenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Via de verenigingen en de buurtsportcoach moet een aantrekkelijk en breed sportaanbod het mogelijk maken dat meer inwoners zich aangetrokken voelen om voldoende te bewegen. Bewegen past immers bij een gezonde leefstijl.

We hebben daarbij te maken met de wereld om ons heen die continue verandert. Het sportbeleid verandert mee. Denk hierbij aan de toename van sport en bewegen buiten het verenigingsleven en de vergrijzing. Ook groeit het besef dat sport een meerwaarde heeft als verbinder en als middel om andere doelen te bereiken. Zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van gemeentetaken op het gebied van zorg voor de gemeenschap. Deze nota laat zien wat onze gemeente de komende jaren wil doen met en voor de sport.

Uitgever(s): Gemeente Krimpenerwaard,

Download(s)

Sportnota 2017-2021

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid