Visie & Beleidsplein

Exploitatie van horeca-uitspanningen

inzicht in de mogelijkheden bij gemeentelijke binnensportaccommodaties

Maat, K. van der, & Scholten, V. (2017). Exploitatie van horeca-uitspanningen: inzicht in de mogelijkheden bij gemeentelijke binnensportaccommodaties. Utrecht: Mulier Instituut.

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft het Mulier Instituut de exploitatie van horeca-uitspanningen van binnensportaccommodaties onderzocht. Het hoofddoel van dit onderzoek is meer zicht krijgen op de verschillende praktijken en mogelijkheden voor de exploitatie van horeca-uitspanningen bij gemeentelijke binnensportaccommodaties en op welke wijze verenigingen hiervan kunnen profiteren. Door middel van een bureaustudie is informatie verzameld over verschillende exploitatiewijzen en de voor- en nadelen daarvan. Daarnaast is via interviews met Haagse exploiterende sportverenigingen, met ambtenaren en exploiterende verenigingen elders in Nederland (Amersfoort, Vlaardingen en Breda) en met een adviesbureau informatie verkregen over exploitatiewijzen en de afwegingen daarbij. In aanvulling hierop is in het najaar van 2017 via vragenlijsten informatie verzameld over de tevredenheid van gebruikers over de horeca die in handen is van vijf Haagse sportverenigingen en worden de resultaten van dit onderzoek in een focusgroepgesprek met ambtenaren besproken. De resultaten van de vragenlijst en het focusgroepgesprek zijn niet in dit rapport gepubliceerd. Als de verenigingen de exploitatie op zich nemen, kunnen zij hiervan bij een succesvolle exploitatie profiteren. De exploitatie kan leiden tot inkomsten voor de vereniging, maar de vereniging zal daar ook de nodige uren in moeten investeren. Sportverenigingen kunnen bij de (start van de) exploitatie worden ondersteund door ze van informatie te voorzien, door ze een proefperiode te geven en door het behalen van diploma’s te faciliteren.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Exploitatie van horeca-uitspanningen : inzicht in de mogelijkheden bij gemeentelijke binnensportaccommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Karin van der Maat
Vera Scholten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

exploitatie
sportaccommodaties
sportverenigingen