Visie & Beleidsplein

Vitalisering van de sportvereniging

factsheet

Hanzehogeschool Groningen (2018). Vitalisering van de sportvereniging: factsheet. Groningen: Hanzehogeschool.

In maart 2017 is het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen gestart met een onderzoeksproject 'Vitalisering van de sportvereniging: van verenigingsondersteuner naar verenigingsontwikkelaar'. De Hanzehogeschool Groningen werkt in dit project samen met de Universiteit Utrecht, Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Hogeschool Utrecht, Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo), Huis voor de Sport Groningen, SportFryslân, SportDrenthe, Vereniging Sport en Gemeenten Noord (VSG Noord) en Werkplaats Sociaal Domein Noord. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd met subsidie van SIA RAAK Publiek en heeft een looptijd van twee jaar. Het doel van het onderzoek is om verenigingsondersteuners handvaten te geven om een procesgerichte aanpak te kunnen hanteren in het ondersteunen (vitaliseren) van sportverenigingen. Dit factsheet is gemaakt in het kader van dit RAAK-project. Het factsheet is tot stand gekomen door een vragenlijst die is afgenomen onder bestuurders van 240 sportverenigingen in Noord Nederland. Klik hier voor meer informatie over het project.

Uitgever(s): Hanzehogeschool,

Download(s)

Vitalisering van de sportvereniging : factsheet

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hanzehogeschool Groningen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

factsheets
sportverenigingen
vitale sportaanbieders