Visie & Beleidsplein

Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten

strategieën voor het bereik, de adoptie, de implementatie en de borging

Slot-Heijs, J.J., Collard, D.C.M., & Preller, L. (2017). Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten: strategieën voor het bereik, de adoptie, de implementatie en de borging. Utrecht: Mulier Instituut.

Het doel van dit project is om vanuit een ‘evidence en practice based’ kader meer zicht te krijgen op strategieën om de impact van beweeginterventies - ter bevordering van cognitief functioneren en het verkleinen van het risico op hersenaandoeningen - in de praktijk te vergroten. Om antwoord te geven op de geformuleerde onderzoeksvragen zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: een literatuurstudie, deskresearch van en interviews bij bestaande erkende relevante beweeginterventies, focusgroepgesprekken met de einddoelgroep, en interviews en een expertmeeting met experts. De beoogde populatie bestaat uit thuiswonende (te) weinig actieve volwassenen (45-65 jaar) en ouderen (65-plus). Deze populatie heeft het meeste baat bij beweeginterventies gericht op het stimuleren van bewegen. Veel organisaties kunnen een rol spelen bij het verbeteren van de implementatie van beweeginterventies. Belangrijk hierbij is dat de succesvolle strategieën voor het verbeteren van bereik, adoptie, implementatie en borging die in dit rapport staan beschreven hierbij worden meegenomen. In dit rapport komt duidelijk naar voren dat de wensen en behoeften van iedere persoon anders zijn waardoor het nodig is de strategie om mensen in beweging te krijgen te personaliseren. De Hersenstichting zet met name in op kennisontwikkeling (innovatie) en kennisverspreiding (voorlichting). De aanbevelingen voor de Hersenstichting zullen daarom ook met name hierop gericht zijn. 

Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgang te vergroten : strategieën voor het bereik, de adoptie, de implementatie en de borging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorien Slot-Heijs
Dorine Collard
Liesbeth Preller

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

borging
cognitieve ontwikkeling
gezondheid
hersenaandoening
interventies
ouderen
sedentair gedrag