Visie & Beleidsplein

Match vraag en aanbod gehandicaptensport regio Eindhoven

Lindert, C. van, Brandsema, A., & Schadenberg, B. (2018). Match vraag en aanbod gehandicaptensport regio Eindhoven. Utrecht: Mulier Instituut.

Deze publicatie is opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomst buurtsportcoaches en beleid, gehouden op 21 november 2017 in Valkenswaard. Spor(t)light, het samenwerkingsverband aangepast sporten regio Eindhoven, heeft behoefte aan meer inzicht in de mate waarin vraag en aanbod van gehandicaptensport op elkaar aansluiten. De doelstelling van de presentatie was drieledig:

  • deelnemers hebben meer inzicht in vraag en aanbod van gehandicaptensport en de match daartussen;
  • deelnemers weten beter hoe zij zelf data kunnen verzamelen en welke informatiebronnen van belang (kunnen) zijn bij vaststellen match;
  • deelnemers hebben meer inzicht in behoeften/aanpak sportstimulering gehandicapten en mogelijkheden om match te verbeteren.

Het blijft een complex vraagstuk: de doelgroep bestaat uit veel kleine groepen (verschillen naar aard en ernst beperking) en beoogde deelnemers hebben diverse ervaringen met sport en bewegen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Match vraag en aanbod gehandicaptensport regio Eindhoven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Anouk Brandsema
Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptensporten
mensen met een beperking
sportaanbod