Visie & Beleidsplein

Whitepaper door sport en bewegen naar werk

arbeidsre-integratie en sport

met advies en een tool voor gemeenten

Kenniscentrum Sport (2018). Whitepaper door sport en bewegen naar werk: arbeidsre-integratie en sport, met advies en een tool voor gemeenten. Ede: Kenniscentrum Sport.

Voor mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt kan sport een positieve invloed hebben. Via sport en de juiste begeleiding kunnen mensen nuttige vaardigheden ontwikkelen als discipline, samenwerken en zelfvertrouwen. Die vaardigheden kunnen helpen bij het vinden van nieuw werk en het volwaardig participeren in de samenleving.

Ook zorgt sport er voor dat mensen fitter worden, een voorwaarde om te kunnen functioneren. En: sport brengt hen in contact met anderen, waardoor ze hun netwerk vergroten. Dit whitepaper zoomt in op de bijdrage van sport en bewegen bij arbeidsparticipatie: met advies en een rekentool voor gemeenten, tips over de rol van sportverenigingen, en een overzicht van lokale praktijkvoorbeelden en interventies.

Inhoudsopgave

  • Arbeidsre-integratie en sport in gemeentelijk beleid
  • De waarde van sport voor arbeidsre-integratie
  • 4 belangrijke lessen voor gemeenten
  • Onderbouwing en aanbevelingen uit onderzoek
  • De rol van de sportvereniging
  • Praktische tips voor gemeenten en sportverenigingen
  • Erkende interventies

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Download(s)

Whitepaper door sport en bewegen naar werk : arbeidsre-integratie en sport. Met advies en een tool voor gemeenten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Kenniscentrum Sport & Bewegen
arbeidsre-integratie
gemeentelijk beleid
gemeenten
interventies
maatschappelijke betrokkenheid
sportverenigingen