Visie & Beleidsplein

Sport- en cultuurstimulering, 2014 - 2018 in Olst-Wijhe

(2013). Sport- en cultuurstimulering, 2014 - 2018 in Olst-Wijhe. Olst: Gemeente Olst-Wijhe.

In deze nota staat beschreven hoe de gemeente vooral de jeugd (4 tot en met 18 jaar) wil stimuleren voor sport en cultuur.

De landelijke impulsregeling staat beschreven in hoofdstuk 1. Wat deze kan betekenen voor de gemeente staat in hoofdstuk 2. Evenals de doelstellingen die in 2018 gerealiseerd willen hebben en een evaluatie van de lopende pilots combinatiefuncties en hoe men de combinatiefunctionarissen in de toekomst wil inzetten. Hoofdstuk 3 bevat het financiële overzicht. Tot slot geeft de nota aan hoe ze het werkgeverschap wil inrichten en gaat monitoren. 

Uitgever(s): Gemeente Olst-Wijhe,

Download(s)

In deze nota staat beschreven hoe we vooral onze jeugd, van 4 tot en met 18 jaar, willen stimuleren voor sport- en cultuur. De landelijke impulsregeling staat beschreven in hoofdstuk 1. Wat deze kan betekenen voor onze gemeente staat in hoofdstuk 2. Evena

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cultuur
gemeentelijk beleid
gemeenten
jeugd
sportbeleid