Visie & Beleidsplein

Een onderzoek naar de bijdragen van breedtesportevenementen op duurzame sportparticipatie

Loo, A. van (2018). Een onderzoek naar de bijdragen van breedtesportevenementen op duurzame sportparticipatie. Nijmegen:

Het doel van dit scriptie onderzoek is om aanbevelingen te doen aan Kenniscentrum Sport over de vraag of, en zo ja op welke wijze, organisatoren van breedtesportevenementen nog actiever kunnen bijdragen aan duurzame sportparticipatie. Dit is gedaan door met kwantitatief onderzoek onder organisatoren van breedtesportevenementen inzicht te geven in het verschil tussen de gewenste en feitelijke situatie met betrekking tot de invloed van breedtesportevenementen factoren op (duurzame) sportparticipatie. 

Uitgever(s):

Download(s)

Een onderzoek naar de bijdragen van breedtesportevenementen op duurzame sportparticipatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anouk van Loo

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
sportbeoefening
sportevenementen